پسر سید مهدی رحمتی به پرسپولیس پیوست! کاپ/ کسی که مهدی رحمتی او را پسرش می خواند، امروز به پرسپولیس پیوست. مهدی رحمتی و سروش رفیعی رفاقت دیرینه ای باهم دارند. رفاقتی که دیگر فرا فوتبالی شده و دروازه بان آبی پوشان تهرانی سروش را پسر خود خطاب می کند و رفیعی هم نشان داده همیشه در کارهایش با رحمتی مشورت می کند. حالا پسر دروازه بان آبی ها به پرسپولیس رفته است و در نیم فصل دوم باید رو در روی پدر فوتبالی اش قرار بگیرد.