وبلاگ مصاف123، وبلاگی جامع برای آگاهی بیشتر از محیط پیرامون مانند: اخبار حوزه سلامت، حوادث و وقایعی که اتفاق افتاده است، اخبار سیاسی و اخبار ورزشی و... است.