بازده/ آیا تا به حال درباره آفریدگار هستی ، خداشناسی و وجود خدا فکر کرده اید؟ آیا به حقایقی درباره خدا دست یافته اید؟ در این نوشتار ۱۰ حقیقت درباره خدا آمده است که باید بدانید. ۱. مواظب باشید چگونه از خداوند حرف می‌زنید. او تنها خدایی است که ما داریم. اگر برود، دیگر هرگز باز نمی‌گردد. و آن‌گاه چه خواهید کرد؟ «هارولد پینتر» ۲. راه رسیدن به خدا، از خویشتنِ ما می‌گذرد! «فینیس فلچر» ۳. بگذارید هر کس به شیوه‌ی خودش به خداوند نزدیک شود! «هنری وارد بیچر» ۴. هیچ کس بیش‌تر از آنها که خداوند را انکار می‌کنند از او نمی‌هراسد! «بنجامین ویچکوت» ۵. زیبایی، دست‌خط خداوند است! «چارلز کینگلی» ۶. فقط خداوند می‌تواند قلب گرسنه‌ی آدمی را سیر کند! «هاف بلک» ۷. هر کودکی با این پیام به دنیا می‌آید که خداوند هنوز از آدمی نومید نیست! «رابیندراهات تاگور» ۸. هرچه بیش‌تر به خداوند تکیه می‌کنیم، او را قابل اعتمادتر می‌یابیم! «کلیف ریچارد» ۹. می‌دانم خداوند به من چیزی نخواهد داد که از عهده‌ی آن بر نیایم، فقط ای‌کاش او این‌قدر به من اعتماد نداشت! «مادر ترسا» ۱۰. خداوند چیزی بدهکار ما نیست، ولی از روی لطف و کرمش، باز هم به ما هر چه خوبی است می‌بخشد! «بیلی گراهام»